Právní prohlášení

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Pro návštěvníky webové stránky www.micamp.eu provozované společností MiCamp Europe Kft. (s.r.o.) (dále jen: „micamp.eu”)!

Všechny výše uvedené obsahy a související označení, programy, data (dále jen společně: obsah) tvoří duševní majetek společnosti MiCamp Europe Kft. (s.r.o.), respektive má společnost na zveřejnění těchto údajů k dispozici souhlas právního vlastníka.

Většina obsahu nacházejícího se na stránce micamp.eu je právně chráněna a obsah je možné využít výhradně s předběžným písemným souhlasem společnosti MiCamp Europe Kft.!

Odkazy na stránky/podstránky micamp.eu je možné umísťovat i bez předchozího souhlasu společnosti MiCamp Europe Kft. Odkazy se mohou týkat výlučně úplných stránek.

Společnost MiCamp Europe Kft.(s.r.o.) se snaží o úplnost, přesnost a důvěryhodnost informací nacházejících se na webové stránce micamp.eu, ale za případné škody vyplývající z oznámení, zejména z nepřesných sdělení, neodpovídá.

Umísťování odkazů vzbuzujících dojem, že kterákoli webová stránka společnosti MiCamp Europe Kft., mimo jiné i www.micamp.eu, nebo obsah těchto webových stránek odkazují na přímý nebo nepřímý obsah jiné webové stránky, nebo jsou zobrazeny jako součást těchto stránek, je zakázáno.

Pozor! Online platební služby nabízené společností MiCamp Europe Kft. nejsou na základě stanoviska Státního dozoru nad finančními organizacemi považovány za služby podmíněné povoleními.

Se spotřebitelskými stížnostmi vůči službám poskytovaným společností MiCamp Europe Kft. se lze obrátit na příslušný Spotřebitelský úřad, zatímco v souvislosti s elektronickými oznámeními je třeba obrátit se na Národní mediální a komunikační úřad.

Kontaktní údaje Národního spotřebitelského úřadu:
PO BOX: 144, 1364 Budapešť;
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Kontaktní údaje národního mediálního a komunikačního úřadu:
Pf. 75, 1525 Budapešť;
info@nmhh.hu

MiCamp Europe Kft. (s.r.o.)
© Všechna práva jsou vyhrazena