Právne vyhlásenie

Pre návštevníkov webovej stránky www.micamp.eu prevádzkovanej spoločnosťou MiCamp Europe Kft. (s.r.o.) (ďalej len: „micamp.eu”)!

Všetky vyššie uvedené obsahy a súvisiace označenia, programy, údaje (ďalej len spoločne: obsah) tvoria duševný majetok spoločnosti MiCamp Europe Kft. (s.r.o.), respektíve má spoločnosť na zverejnenie týchto údajov k dispozícii súhlas právneho vlastníka. Väčšina obsahu nachádzajúceho sa na stránke micamp.eu je právne chránená a obsah je možné využiť výlučne s predbežným písomným súhlasom spoločnosti MiCamp Europe Kft.!

Linky odkazujúce na stránku/podstránky micamp.eu je možné umiestňovať aj bez predbežného súhlasu spoločnosti MiCamp Europe Kft. Odkazy sa môžu týkať výlučne úplných stránok.

Spoločnosť MiCamp Europe Kft.(s.r.o.) sa snaží o úplnosť, presnosť a dôveryhodnosť informácií nachádzajúcich sa na webovej stránke micamp.eu, ale za prípadné škody vyplývajúce z oznámení, najmä z nepresných oznámení, nezodpovedá.

Umiestňovanie odkazov vzbudzujúcich dojem, že ktorákoľvek webová stránka spoločnosti MiCamp Europe Kft., okrem iných aj www.micamp.eu, alebo obsah týchto webových stránok odkazujú na priamy alebo nepriamy obsah inej webovej stránky, alebo sú zobrazené ako súčasť týchto stránok je zakázané.

Pozor! Online platobné služby ponúkané spoločnosťou MiCamp Europe Kft. nie sú na základe stanoviska Štátneho dozoru nad finančnými organizáciami považované za služby podmienené povoleniami.

So spotrebiteľskými sťažnosťami voči službám poskytovaným spoločnosťou MiCamp Europe Kft. sa je možné obrátiť na príslušný Spotrebiteľský úrad, zatiaľ čo sa je v súvislosti s elektronickými oznámeniami potrebné obrátiť na Národný mediálny a komunikačný úrad.

Kontaktné údaje Národného spotrebiteľského úradu:

PO BOX: 144, 1364 Budapešť;
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Kontaktné údaje národného mediálneho a komunikačného úradu:

Pf. 75, 1525 Budapešť;
info@nmhh.hu

MiCamp Europe Kft. (s.r.o.) © Všetky práva sú vyhradené